Урок-кейс "Оксиген"

Тема:
Мета:а)ознайомити учнів з історією відкриття кисню, його фізичними властивостями, поширенням Оксигену в природі, закріпити вміння учнів розрізняти поняття «елемент» і «проста речовина», формувати вміння характеризувати хімічний елемент за положенням в ПСЕ, ознайомити учнів із способами добування кисню в лабораторних умовах, сформувати уявлення про реакції розкладу;
Б)  виховувати почуття відповідальності кожного за результат спільної справи, формувати соціальну компетентність
В) розвивати самоосвітню, інформаційну компетентності
Тип уроку: засвоєння нових знань, урок-кейс
Обладнання: комп’ютерна підтримка (відео, презентація), прилад для добування газів, перекис водню.

ХІД УРОКУ:
І. Повідомлення теми, завдань уроку, ознайомлення з кейс-завданням.
Кейс: Цей хімічний елемент є самим поширеним на Земній кулі і в організмі людини.. Він утворює просту речовину, без якої неможливе життя на Землі. Цю речовину відкривали тричі. ЇЇ називають одночасно і будівельником, і руйнівником.
І. 1. Визначення завдань для учнів, ознайомлення з кейсами.
Кейс І. За допомогою діаграми визначте, який елемент є самим поширеним у земній корі. Визначте назву та хімічний символ цього елемента, його положення в ПСЕ за планом: - порядковий номер, період, група та підгрупа (головна чи побічна);
-заряд ядра, число протонів та електронів;
-відносна атомна маса, валентність.

Кейс ІІ. 1.Прочитавши розділ «Відкриття кисню», стор. 84-85, визначте, яку просту речовину утворює даний елемент? Яка історія відкриття цієї речовини? Чи правильним є вислів, що дану речовину відкривали тричі? Визначте формулу даної речовини, її відносну молекулярну масу.
2. За допомогою розділу  «Поширення в природі», стор. 85, дізнайтесь, як поширені Оксиген та кисень в природі та організмі людини.
3. Дізнайтесь на стор. 86, чому цю речовину називають одночасно і будівельником, і руйнівником.

Кейс ІІІ. 1.Уважно перегляньте відео «Добування кисню». Визначте, яким способом можна добути кисень в лабораторії. Запишіть рівняння реакції добування кисню. Як називають такий тип хімічних реакцій?
2. Які фізичні властивості має кисень?

ІІ. Робота учнів над кейс-завданнями. Обговорення результатів роботи.

ІІІ. Пояснення вчителя, демонстрація «Добування кисню розкладом перекису водню». Формування поняття «каталізатор».

ІV. Первісне застосування знань. Тестова перевірка знань (комп’ютерна презентація)

V. Рефлексія. Чи був цікавим сьогоднішній урок?
Що нового ви дізнались на уроці?Немає коментарів:

Дописати коментар